Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2551-2555)
แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
ขอเชิญชวน....นวดเพื่อสุขภาพ

(ประกาศโดย กองการศึกษา :: เปิดดูทั้งหมด 936 ครั้ง :: ประกาศเมื่อ 2 พ.ย 2554)

นวดเพื่อสุขภาพ...โครงการกิจกรรมบริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ชุมชน ณ ศูนย์หัตรกรรม เทสบาลตำบลป่าซาง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.00 น. โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการกรุณาเตรียมสวนชุดที่สะดวกที่สามารถให้บริการนวดได้ เช่น กางเกงวอร์ม, เสื้อยืด 

 
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)  [8 ก.ค. 2559]
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.5)  [8 ก.ค. 2559]
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งหน้าบ้านนายสุทัศน์ สุทธหลวง ถึงบ้านนายบุญมี ท้าวธิ หมู่ 3 (ปร.4)  [8 ก.ค. 2559]
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ตารางแสดงวงเงิน  [18 พ.ค. 2559]
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.5  [18 พ.ค. 2559]
  จ้างเหมาก่อสร้างโครงรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ 14 (โดยวิธีตกลงราคา) ปร.4  [18 พ.ค. 2559]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ)  [31 มี.ค. 2559]
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.6  [31 มี.ค. 2559]
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 15 (โดยวิธีพิเศษ) ปร.5  [31 มี.ค. 2559]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านร่องคี หมู่ 1 (โดยวิธีพิเศษ)  [31 มี.ค. 2559]
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 387850 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft